Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.rpmtechniek.nl. Door het bezoeken van deze website en/of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, producten of informatie verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website ontleend worden. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is zorgvuldigheid betracht maar RPM Techniek staat niet in voor en is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook wordt niet gegarandeerd dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren. 

Op de website weergegeven informatie van derden of links naar websites van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van RPM Techniek. RPM Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik van getoonde informatie van derden of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van deze links is voor eigen risico van de bezoeker. 

Alle intellectuele eigendomsrechten behorende bij of betrekking hebbende op de content van de website behoren toe aan RPM Techniek of haar toeleveranciers. Deze content is niet vrij te gebruiken (onder meer kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen) voor bezoeker zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van RPM Techniek.  RPM Techniek behoudt zich het recht voor de met deze website aangeboden informatie zonder nadere aankondiging te wijzigen. Het Nederlands recht is op deze disclaimer en website van toepassing.